Konverentsi sekretariaat:

Väike-Turu 8, 51013 Tartu
+372 740 4095
secretariat [ät] publicon.ee
www.publicon.ee

Eesti Lastearstide Selts kutsub ettevõtteid osalema kongressi raames toimuval näitusel ning toetama kongressi korraldamist. Firmade näitus toimub 2.-4. juunil, 2016. a. NO99 teatrimaja 2. korruse fuajees.

Kongressi toetamine on võimalik kolmel erineval tasemel:

Kuldsponsor - 3500 €
Hõbesponsor - 2500 €
Sponsor - 1500 €

ELS 2016. a. toetajaliikmetele kehtib sponsortaseme soodushind 1000 €. 
Toetajaliikmeks saamise soovi korral võtke palun ühendust ELSi laekuri Maarja Krooniga: maarja.kroon@ph.ee


Kõik hinnad on toodud eurodes. 

Lae alla sponsorkutse pdf.

Pakettide võrdlus

Pakett Näitus  Reklaam programmi-raamatus Firma
logo programmi-raamatus

Firma
logo kodulehel

Materjali insert kongressi kottidesse Firma
logo kotil
Firma
logo uudiskirjas
Firma
logo kongressi nimesiltidel
Kongressi passid1
Kuld 2 lauda 1 lk, tagakaanel Esikaanel Jah Jah2 Jah Jah Jah 4
Hõbe 1 laud 1 lk, vaba paigutus Esikaanel Jah Jah3 - Jah - 3
Sponsor 1 laud  - Toetajate siselehel Jah - - - - 2

Sobiva paketi valimiseks ning näitusepinna broneerimiseks palume teil täita siintoodud vorm
Peale teiepoolset vormi täitmist valmistab kongressi sekretariaat ette lepingu ning võtab teiega ühendust. 

Küsimuste ja ettepanekute korral võtke ühendust kongressi sekretariaadiga: laurits@publicon.ee või 740 2440.


1 Toetajafirma kongressi pass sisaldab osavõttu kongressi sessioonidest ja näitusest, kongressi nimekaarti, kongressi raames toimuvatel kõrvalüritustel osalemist, toitlustust kongressi ajal. Juhul, kui ühest firmast soovib kongressil ja/või näitusel osaleda rohkem inimesi kui paketis sisalduv passide hulk, tuleb täiendavad esindajad osalejatena registreerida ning nende eest tuleb tasuda osavõtumaks. Ilma kongressi ametliku nimekaardita on näitusel ja kongressil ning selle sidusüritustel viibimine keelatud. 

2  Kuldsponsoril on õigus lisada kongressi kottidesse osalejatele mõeldud infomaterjali kuni A4 formaadis mahuga kuni 12 lk. Muus formaadis või otstarbega materjali lisamise soov tuleb kooskõlastada kongressi sekretariaadiga, samuti tuleb sekretariaadiga kooskõlastada vormilistele tingimustele vastava materjali sisu. Materjali paigutamise kottidesse korraldab sekretariaat.

3  Hõbesponsoril on õigus lisada kongressi kottidesse osalejatele mõeldud infomaterjali kuni A4 formaadis mahuga kuni 8 lk. Muus formaadis või otstarbega materjali lisamise soov tuleb kooskõlastada kongressi sekretariaadiga, samuti tuleb sekretariaadiga kooskõlastada vormilistele tingimustele vastava materjali sisu. Materjali paigutamise kottidesse korraldab sekretariaat.

Kongressi näitusel osalevad firmad peavad juhinduma EV seadustest ning eelkõige tagama, et avaldatavad materjalid ning edastatav informatsioon on kooskõlas ravimiseaduse ja reklaamiseadusega.